Υποκατηγορίες & Φίλτρα »
Αντικείμενα 1-1 από 1 συνολικά
Αντικείμενα 1-1 από 1 συνολικά

SUPER FOODS

Νέο τρόφιμο (novel food), σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Νομοθεσία, είναι το τρόφιμο ή το συστατικό τροφίμου που δεν είχε χρησιμοποιηθεί ευρέως πριν από το Μάιο του 1997, ημερομηνία που τέθηκε σε ισχύ ο Κανονισμός 258/97 και για τα οποία στοιχειοθετούνται ισχυρισμοί διατροφικής αξίας η υγείας. Για να διασφαλιστεί η προστασία της ανθρώπινης υγείας, τα νέα τρόφιμα υποβάλλονται σε αξιολόγηση ασφάλειας.